Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle
Aihe: Työttömyyskassa

Mikä on tulorekisteri?

Teksti
Sara Malinen
Julkaistu

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne on koottu henkilön saamat palkka-, eläke- ja etuustiedot. Tulorekisteri tekee asioinnista viranomaisten kanssa nopeampaa ja helpompaa, kun kaikki tulotiedot ovat kattavasti saatavilla yhdestä paikasta.

Työantaja tai muu suorituksen maksaja (esimerkiksi Kela, yhdistys, asunto-osakeyhtiö tai urheiluseura) ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Tiedot näkyvät tulorekisterissä yleensä viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Maksupäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä eli tililtä nostettavissa. Mikäli tietoja ei näy tulorekisterissä ollenkaan, on hyvä ottaa yhteyttä työantajaan tai muuhun suorituksen maksajaan, ja varmistaa, onko tiedot muistettu ilmoittaa tulorekisteriin.

Tiedot säilytetään tulorekisterissä 10 vuotta tiedon tallettamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien.

Kuka tulorekisterin tietoja käyttää?

Tulorekisteriä hyödyntävät laajasti erilaiset viranomaistahot omien päätöstensä perustana. Kela, Työllisyysrahasto, työttömyyskassat ja vahinkovakuutusyhtiöt hyödyntävät omien etuuksiensa maksatuksessa tulorekisteriin ilmoitettuja tulotietojasi. Verohallinto hakee tulorekisteristä tietoja esitäytettyä veroilmoitusta ja muutosverokortteja varten.

Kuinka tarkastan omat tulotietoni?

Kassan tulorekisteristä hakemat palkkatietoilmoitukset näet kätevästi Netta-verkkopalvelusta. Kaikkia tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja pääset katsomaan kirjautumalla tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun.

Tulorekisteriin tunnistautumiseen käytetään vahvaa henkilökohtaista tunnistautumista ja tunnistautuminen on tehtävä joka kirjautumiskerralla erikseen. Asiointipalveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tulorekisteristä on mahdollista tilata myös tulorekisteriote, joka on yhteenveto kaikista tulorekisteriin ilmoitetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista.

Huomaathan, että tulorekisterissä ei ole tietoja palkka- tai muista ansiotuloista, jotka on maksettu ennen 1.1.2019 tai etuuksista tai eläkkeistä, jotka on maksettu ennen 1.1.2021.

Mitä tehdä, jos tulorekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virheitä?

Jos tulonsaajana huomaat virheen tulorekisteritiedoissasi, on sinun pyydettävä korjausta suorituksen maksajalta. Esimerkiksi virheellisesti ilmoitetut palkkatiedot korjaa työantajasi. Tulorekisteriviranomainen tai tulonsaaja itse ei voi tehdä korjauksia tulorekisterin tietoihin. Työnantajan tai muun suorituksen maksajan pitää korjata ilmoittamansa virheellinen tieto viipymättä sen jälkeen, kun virhe on huomattu.

Mitä tietoja työantaja ilmoittaa tulorekisteriin?

Työantaja voi ilmoittaa tiedot tulorekisteriin pelkästään pakollisten tietojen osalta, jolloin tulorekisterissä näkyy ainoastaan palkkapäivä ja palkkakausi, tieto suorituksen maksajasta sekä rahapalkkojen yhteissumma. Mikäli rahapalkat ilmoitetaan yhteissummana, voi työttömyyskassa joutua pyytämään päivärahan hakijalta käsittelyä varten erillisen palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat tai kysymään lisätietoja suoraan palkanlaskennasta. Lisätietojen pyytäminen voi hidastaa päivärahahakemuksen käsittelyä.

Laajalla ilmoitustavalla ilmoitettaessa työantaja ilmoittaa tulorekisteriin myös täydentäviä tietoja, jotka voivat olla esimerkiksi tietoja rahapalkan tarkemmasta sisällöstä. Työttömyyskassan tulee käsittelyä varten saada tietää sisältääkö veronalainen ansio lomarahaa, lomakorvausta, vastikevapaan korvausta tai taloudellista etuutta, koska nämä tulolajit eivät ole työttömyysturvan näkökulmasta vakiintunutta tuloa ja niitä ei huomioida päivärahan perustepalkan laskennassa.

Hakemuksen käsittelyn kannalta olennaisia tietoja ovat myös tiedot työstä poissaolosta. Tulorekisteriin voi ilmoittaa poissaolojakson pituuden sekä tiedon onko poissaolo palkallista tai palkatonta.

Jos työantaja ilmoittaa palvelussuhdetta koskevat tiedot laajasti, ei kassan ole välttämätöntä pyytää erillistä työsopimusta. Työttömyyskassalle olennaisia palvelussuhdetietoja ovat palvelussuhteen kesto, sovellettava työehtosopimus, osa-aikaisuusprosentti ja säännöllinen sovittu viikkotyöaika. Työsuhteen päättyessä palvelussuhteen päättymisen syy on myös käsittelyn kannalta olennainen tieto.

Kuinka työttömyyskassa hyödyntää tulorekisteriä soviteltua päivärahahakemusta käsitellessä?

Soviteltua päivärahaa maksettaessa työttömyyskassa tarvitsee tiedot hakujakson aikana maksetuista palkoista, koska ne vaikuttavat päivärahaan vähentävästi. Merkittävää on, että tulorekisteriin tulee olla ilmoitettu palkkatulon todellinen maksupäivä, koska tulot sovitellaan pääsääntöisesti maksuperusteisesti eli sen hakujakson aikana, johon palkanmaksupäivä osuu.

Soviteltua päivärahaa haettaessa työttömyyskassa tarkastaa, että hakemukseen merkityt työtunnit vastaavat maksettuja työtunteja. Tämä tehdään siksi, että hakujakson aikana maksetut tunnit eivät saa ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta, jotta sovitellun päivärahan saamisen ehto täyttyy. Lisäksi työtunnit tarkistetaan, jotta voimme täyttää viikoittaisen työssäoloseurannan oikein ja varmistaa täyttääkö viikko työssäoloehdon (eli onko työtä ollut tai palkkaa maksettu vähintään 18 tuntia viikossa). Tällä hetkellä erittäin harva työantaja ilmoittaa työtunnit tulorekisteriin, joten lähes aina työttömyyskassan on pyydettävä palkkalaskelmat hakemuksen liitteeksi työtuntien tarkastamista varten.

Tietyt tulolajit ovat käsittelyn kannalta olennaisia tietää eritellysti, kuten arkipyhäkorvaukset, työajanlyhennysvapaat, joustovapaat, vuosi- ja sairauslomat.

Milloin työttömyyskassa voi laskea päivärahan suuruuden tulorekisterin tietojen pohjalta?

Työttömyyskassa laskee ansiopäivärahan perustepalkan suuruuden 26 työssäoloehdon täyttävän viikon työtuloista. Kassa voi käyttää tulorekisterin tietoja päivärahan laskentaan siinä tapauksessa, että työantaja on ilmoittanut tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla, eikä sinulla ole ollut palkattomia poissaoloja tai alle 18 tuntisia työviikkoja palkanmääritysjakson aikana.
Lue lisää ja kirjaudu tulorekisteriin.

Artikkeli on julkaistu lehdessä 4/2022.