Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle
Aihe: SLSY

Kysely: Korona syönyt matkustamohenkilöstön voimia

Koronapandemian aikana yli puolet Finnairin lentoemännistä ja stuerteista on harkinnut alan vaihtoa.

Toteutus
Finnairin työhuonekunnan toimikunta, Kirsimarja Kavasto, Jaana Huurros ja Mari Ruuskanen
Kuvat
Seidi Guzejev ja Getty Images
Julkaistu

AKT: ammattiosasto 208 SLSY:n Finnairin työhuonekunnan toimikunnan kysely avaa näkymän lentoemäntien ja stuerttien jaksamiseen ja toimeentuloon koronapandemian aikana. Kysely tehtiin heinäkuussa ja siihen vastasi 475 henkilöä.

Palkka ja toimeentulo

SLSY:n jäsenet olivat ennen pandemiaa tyytyväisiä palkkaansa: tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli vain 10,7 prosenttia. Kyselyssä hieman yli puolet ilmoittaa kuukauden bruttotuloikseen 1 900 euroa tai enemmän. Kohtalaista tulotasoa massalomautuksen aikana selittää osaltaan se, että yli puolet vastannaista oli ollut lomautuksen aikana muualla töissä. Lisäksi vastauksissa oli mukana ydinryhmään eli koko ajan työssä olevat (core, 7%) ja tarvittaessa töihin kutsuttavat ja vain määräajaksi lomautetut (buffer, 19%). Täysin lomautettuna heinäkuussa oli 352 vastaajista.

Vastanneista 34 prosenttia kertoi kantavansa vastuun taloudesta yksin ja neljännes asuvansa yksin. Huollettavia lapsia vastanneista oli yli 42 prosentilla.

Asumistukea lomautuksen aikana on hakenut 16 prosenttia. Toimeentulotukea korona-aikana on saanut 3 prosenttia vastanneista.

Henkilöstöpolitiikka

Finnairin henkilöstöpolitiikkaan vastaajat olivat tyytymättömiä. Sitä kuvattiin huonoksi ja syrjiväksi. Tapa, jolla henkilöstöä oli kutsuttu koulutuksiin ja sitä kautta takaisin töihin koettiin epäoikeudenmukaiseksi. Yhtiöltä toivottiin myös joustoja mm. opintovapaiden suhteen. Joustot olisivat helpottaneet mm. aikuisopintotuen hakemista.

Buffer-ryhmän vastauksista kävi ilmi, että elämänhallinta oli monelle satunnaisesti työskentelevälle vaikeata. Lisäksi työrutiinin puuttuminen satunnaisesti töitä tehtäessä aiheutti huolta ryhmässä.

Lähes 90 prosenttia vastanneista koki saaneensa riittävästi tukea lähipiiriltä. Yli 10 prosenttia oli hakenut tukea myös muualta kuin lähipiiristä.

Alan vaihto mielessä

Vastanneista yli 60 prosenttia kertoi harkinneensa alan vaihtoa. Tuumasta toimeen eli uutta ammattia opiskelemaan oli ryhtynyt 95 henkilöä eli 20 prosenttia vastanneista. Toisen ammattitutkinnon oli aiemmin suorittanut 73 prosenttia vastanneista. Mahdollisuudet alan vaihtoon matkustamohenkilökunnan keskuudessa ovatkin tavallista suuremmat, sillä melkein jokaisella on taskussa vanha tutkinto tai uusi työn alla. Lisäksi 4 prosenttia ilmoitti harjoittavansa yritystoimintaa.

Vastanneista 39 prosenttia ilmoitti, ettei ole harkinnut alan vaihtoa. Syiksi mainittiin mm. lähestyvä eläkeikä ja rakkaus ammattia kohtaan.

Artikkeli on julkaistu lehdessä 8/2021.