Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle
Aihe: EDUSKUNTAVAALIT 2023

AKT linjasi eduskuntavaalitavoitteitaan

AKT:n hallitus linjasi 16. syyskuuta eduskuntavaalitavoitteitaan. Jutussa tavoitteiden päälinjat ovat esiteltyinä lyhyesti.

Julkaistu

Maanteiden korjausvelan pienentäminen

Pitkäaikainen tavoiteohjelma tieverkon korjausvelan pienentämiseksi ja tieverkon kunnon selkeäksi parantamiseksi.

Kabotaasiliikenteen valvonta

Rajavalvonnan digitaalisen valvonnan järjestäminen ulkomaiselle raskaan liikenteen kalustolle. Valvontaa on lisättävä niin kabotaasin kuin myös mahdollisten uusien päästömääräysten osalta.

Yleissitovuuden uudelleenmäärittely

Työehtosopimusten yleissitovuus määritellään uudelleen toimialan edustavimman sopimuksen kautta.

Oikeudellisten turvaamistoimien rajaaminen pois työoikeuden piiristä

Oikeudenkäymiskaarta muutetaan siten, ettei turvaamistoimea voi kohdentaa työmarkkinajärjestölle, joka käyttää sille kuuluvaa työtaisteluoikeutta.

Harmaan talouden vähentäminen ja näennäisyrittäjyyden kitkeminen

• Alipalkkauksen kriminalisointi: Rikoslakiin lisätään alipalkkauksen kriminalisoiva lainsäännös. Mikäli työnantaja maksaa yleissitovan työehtosopimuksen alittavaa palkkaa, katsotaan menettely virallisen syytteen alaiseksi palkkarikokseksi. Palkkarikosten valvontavastuu säädetään osaksi aluehallintoviranomaisten lakimääräisiä tehtäviä.
• Työsuhteen tunnusmerkistön tiukentaminen: Työsopimuslain mukaisen työsuhteen ja työntekijän määritelmät ja tunnusmerkistöt on selvennettävä koskemaan myös alustatalouden työntekoa. Myös alustatyönantajan asema ja työnantajavelvoitteet on määriteltävä selkeästi työlainsäädännössä.
• Järjestöjen kanneoikeus: Kollektiivisesta kanneoikeudesta on säädettävä laissa, jotta ammattiliitto voi nostaa kanteen oikeudessa työntekijän puolesta.

Tämä artikkeli on julkaistu lehdessä 6/2022.