Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle
Huvudförtroendeman Pauli Uusitalo, stuvarna och stadsfullmäktiga Jori Hedback (SDP), Tony Särs (Sannf) och arbetarskyddsfullmäktig Frank Granqvist.
Aihe: I HANGÖ HAMN

Fast namnet på stuveriföretaget ändrar, stannar folket kvar

I Hangö hamn arbetar Euroports stuvare i tvåskift. Folket från samma skift känner varandra utan och innan. I hamnarbete kan förhållandena och vädret vara hårt, humorn svetsar samman.

Text och bilder
Sini Silvàn
Julkaistu

Redan på riksväg 25 riktning Hangö kommer det flera biltransportbilar emot. Vi närmar oss en av Finlands största bilars importhamnar.

– I år har tills mitten av november 75 000 bilar importerats, säger stuvare och arbetarskyddsfullmäktig Frank Granqvist.

Som mest importerades en halv miljon bilar genom Hangö hamn i året, då var deras riktning österut. Till hamnen kommer både containertrafik och annan frakt. Från början av året till slutet av oktober har 1 500 fartyg besökt hamnen och 4,5 miljoner ton godstrafik hanterats. De senaste fyra åren har tonnaget ökat. Men Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ändå påverkat.

På jobbet påverkar världssituationen alltid också utanför företaget, säger Granqvist.

– Inflationen stiger, konsumtionen sjunker, tillägger huvudförtroendeman Pauli Uusitalo.

Ägarbyte väcker tankar fortfarande

I år har den största förändringen på arbetsplatsen varit ägarbytet, när Euroports Finland Oy som är en del av en multinationell koncern, köpte Hangö Stevedoring. På kontorssidan har dubbelarbetet minskat och förändringar gjorts. På stuvarna har ägarbytet ännu inte påverkat.

– Förändringarna har inte ännu synts på fältet, troligen kommer de med tiden, tänker Uusitalo.

Tidigare ägaren var Metsä Board som är en del av Metsä Group. Arbetsgivaren satsade starkt på arbetarskyddet, fast skogsindustrins praxis inte lätt kunde implementeras i hamnen.

Man vet hur kollegan fungerar nar man varit sa länge, att man lärt sig.

– Det lades dock mycket energi på arbetarskyddet, och det får vi vara tacksamma för, säger Granqvist.

I början av år 2023 börjar Pauli Uusitalo sin andra period som heltid huvudförtroendeman. I Euroports tjänst I Hangö finns 112 fastanställda stuvare, verkstadsarbetarna och femtiotal tillfälligt anställda. I helhet är det totalt 170 anställda.

Bevakandet av stuvarnas intresse är starkt.

– Organisationsgraden är nästan hundra, kanske 99,3 procent, konstaterar Granqvist.

I Hangö fungerar också ett annat stuveriföretag, Stevena. Båda företagens stuvare hör till fackavdelningen 148 Hangö Hamnarbetare – Hangon Satamatyöntekijät ry.

Folket stannar, det lovar bra

För stuvare Jori Hedback blev 25 år på samma arbetsplats fulla, för Frank Granqvist 22 år. Båda har börjat jobbet med läroavtalsutbildning. Stuvaren Tony Särs berättade att han började som 18 år gammal.

– Fram till idag har jag jobbat i 19 år, varav 15 år som heltidsanställd.

Pauli Uusitalo är den yngsta av de fyra. Han har hunnit jobba ”endast” i 15 år. Han säger att arbetsrotationen ger variation i arbetsuppgifterna.

– Inte kan väl arbetsplatsen vara helt skit, när man trivts så länge. Hamnen är en trevlig arbetsplats, arbetet varierar, man kan jobba ute och inne, det finns inget löpande bandsarbete. Arbetskamraterna är också de trevliga – mestadels, skojar Tony Särs.

Man klarar sig inte på branschen utan lite humor och lite käbbel i rätt proportion. Männen konstaterar att andan bland de anställda är god. Det är en regelbunden rytm på jobbet, det görs tillsammans i skiftet – i det egna skiftet är gruppen tillsammans.

– Man vet hur kollegan fungerar när man varit så länge, att man lärt sig.

Allt diskuteras på jobbet.

– Nästan alla har en vän som man kan säga till om något tynger en, säger Hedback.

Som ett par och i grupp

– Jag jobbar allt från kran till fots, men inte lasträkning, det vill säga taljarbete, beskriver Jori Hedback sitt arbete.

Han berättar att kranarbete görs alltid i par. Den ena är signalgivare, den andra kör.

Särs däremot gör allt från körning till lastsäkring, alltså surrning, men inte kranarbete och lasträkning. Att säkra last med en kedja är det mest fysiska jobbet på branschen. Arbete utförs även med små truckar i lossning av vagnar och bilar, eller så flyttas släp och containrar med större truckar eller containerhanterare.

Det finns ingen köldgräns på jobbet. Enligt Uusitalo lär man sig att tåla kyla på vissa sätt.

Kollektivavtalsomgången är inte lätt nu, om någonsin

Uusitalo tänker att de kommande förhandlingarna inte nödvändigtvis är de lättaste på grund av världsläget och inflationen. Kollektivavtalsläget har diskuterats både på avdelningens höstmöte och på arbetsplatsen.

I Hangö förhandlar anställdas förhandlingskomittee också ett lokalt avtal till sidan av det egentliga kollektivavtalet. I den kommer vi överens om hur vi ska fungera på vår arbetsplats. Kollektivavtalet ger ramarna att bygga på, beroende på till exempel vilken typ av linjetrafik hamnen har. I den kan man avtala om arbetstider och pauser, eventuell övertid, ledigheter eller arbetssätt som helgarbete. I kontraktet kan man under den egentliga arbetstidsmodellen, komma överens vilka slags avvikelser som kommer att ske i arbetstiden, om en kund har ett visst särskilt behov.

Det senaste lokalavtalet har gjorts på våren 2018, den har hållit redan 3 kollektivavtalsperioder. Vanligtvis förnyas avtalet när endera parten anser att det inte överensstämmer med den aktuella situationen.

Artikkeli on julkaistu lehdessä 8/2022.