Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle
Aihe: Pääkirjoitus

Sodan ensimmäinen uhri

Julkaistu

Arto Jokela

päätoimittaja/chefredaktör

arto.jokela@akt.fi

Tavallisen ihmisen on vaikea ymmärtää kansainvälistä politiikkaa. Siihen vaikuttavat monet tekijät historiasta geopolitiikkaan, talouteen ja henkilökohtaisiin suhteisiin. Mikään näistä ei kuitenkaan oikeuta Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Joka siis alkoi Krimin valloituksesta vuonna 2014.

Sodan ensimmäinen uhri on totuus. Tämä näkyy myös Venäjän johdon perusteluissa sotatoimille. Propaganda on osa sotaa ja suunnattu usein enemmän omalle kansalle kuin muulle maailmalle. Propagandassa on kuitenkin se ikävä puoli, että kun se toistuu riittävän usein ja kilpailevat viestimet on vaiennettu, niin valhe voi muuttua monelle todeksi. Jos me tavalliset ihmiset saisimme päättää aidosti ja oikean tiedon varassa sodasta ja rauhasta, ei lopputuloksesta olisi epäselvyyttä.

Suomessa Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuomittu laajalti ja Ukrainan puolesta on osoitettu mieltä. Myös ammatilliset keskusjärjestöt AKAVA, SAK ja STTK ovat tuominneet hyökkäyksen. ”Yhdessä kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa annamme tukemme Ukrainan työntekijöille ja ammattiliitoille, unohtamatta niitä ukrainalaisia työntekijöitä, jotka tälläkin hetkellä tekevät työtä Suomessa. Korostamme, että vapaalla kansalaisyhteiskunnalla ja riippumattomalla ammattiyhdistysliikkeellä on tärkeä merkitys yhteiskunnan eheyden ja ihmisten elinmahdollisuuksien suojelemisessa”, todettiin kannanotossa.

AKT yhtyi keskusjärjestöjen kannanottoon ja tuomitsi Venäjän hyökkäyksen: ”Ajatuksemme on Ukrainassa, tuemme sen kansaa, työntekijöitä ja ay-liikettä”. AKT suositteli myös kuljetusalan työntekijöitä turvallisuussyistä välttämään työmatkoja Venäjälle. Kyseessä on ensi sijassa työturvallisuusasia, josta päävastuu on työnantajalla.

Kansainvälinen naistenpäivä. Riippuen siitä, miten Posti lehden jakaa, on kansainvälistä naistenpäivää vietetty eilen, sitä vietetään tänään tai huomenna. Naisenpäivän juuret ovat työväenliikkeen tasa-arvotaistelussa. Siihen on liittynyt alusta alkaen myös sodanvastaisuus. YK:n julistamana naistenpäivää on vietetty vuodesta 1975 ja sen virallinen nimi on YK:n naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päivä.

Päivän ydinsanoma, tasa-arvo, ihmisoikeudet ja rauha, on tänään ajankohtaisempi kuin aikoihin. Toivottavasti se kantaa laajalle.

Hyvää naistenpäivää!

---

Krigets första offer

Det är svårt för en vanlig människa att förstå internationella politiken. Det påverkas av många faktorer allt från historia till geopolitik, till ekonomi och personliga relationer. Inget av detta berättigar dock Rysslands anfallning av Ukraina. Som alltså började med erövringen av Krim år 2014.

Krigets första offer är sanningen. Detta ser man också i den ryska ledningens motivering för militära angreppen. Propagandan är en del av kriget och riktas oftare till det egna folket än till resten av världen. Propaganda har dock den tråkiga sidan att när den upprepas tillräckligt ofta och de alternativa medierna är kränkta, kan lögnen bli sanning för många. Om vi ​​vanliga människor skulle få besluta om krig och fred på basen av verklig och rätt information, skulle det inte finnas någon tvekan om slutresultatet.

I Finland har Rysslands angrepp mot Ukraina fördömts stort och man har demonstrerat för Ukraina. Även de fackliga centralorganisationerna AKAVA, FFC och STTK har fördömt attacken. ”Tillsammans med den internationella fackföreningsrörelsen ger vi vårt stöd till ukrainska arbetare och fackföreningar, inte för att glömma de ukrainska arbetarna som för bäst arbetar i Finland. Vi betonar att ett fritt medborgarsamhälle och en oberoende fackföreningsrörelse har viktig betydelse för att skydda samhällets integritet och mänskors livsomständigheter”, konstateras i uttalandet.

AKT instämde med centralorganisationernas uttalande och fördömde den ryska attacken: ”Våra tankar finns med Ukraina, vi stöder dess folk, dess arbetare och fackföreningsrörelsen”. AKT rekommenderade också transportarbetarna att på grund av säkerhetsskäl undvika arbetsresor till Ryssland. I första hand är det en arbetarskyddsfråga som arbetsgivaren har huvudansvaret för.

Internationella kvinnodagen. Beroende på hur posten delar ut denna tidning, har internationella kvinnodagen firats igår, idag eller imorgon. Kvinnodagens rötter finns i arbetarrörelsens jämställdhetskamp. Ända från början har den förknippats med fredsrörelsen. Kvinnodagen har deklarerats av FN och har firats sedan år 1975 och dess officiella namn är FN:s dag för kvinnors rättigheter och internationell fred.

Dagens centrala budskap, jämställdhet, mänskliga rättigheter och fred, är mer relevant idag än på långa tider. Hoppas den bär brett.

Glad kvinnodag!