Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle
Aihe: TYÖEHTOSOPIMUKSET

Autoliikennealojen työehtosopimukset nostavat palkkoja kuusi prosenttia

AKT:n autoliikennealoille solmittiin 28.2. kaksivuotiset työehtosopimukset, jotka päättyvät 31.1.2025.

Julkaistu

Kuorma-auto-, linja-auto-, terminaalitoiminta-, huoltokorjaamo-, säiliöauto-ja öljytuotealalla sekä linja-autoasemilla työskentelevillä työntekijöillä palkkoja korotetaan kahden vuoden aikana yleiskorotuksilla yhteensä 6,0 prosenttia. Palkkataululukot AKT:n sopimusaloilta julkaistaan AKT:n kotisivuilla. Lisätietoja voi kysellä myös luottamusmiehiltä.

Vuoden 2023 tes-kierros sisälsi jälleen lukuisia työryhmiä. Työehtosopimuksiin tehtiin myös tekstimuutoksia.

Kuorma-autoalaa koskien tekstimuutoksella työvuoroluettelon tasaamiseksi annetut vapaapäivät tulee erottaa merkinnällä vapaapäivistä katkenneen jakson ylitöiden laskentaa varten. Tasoittumisvapaa tulee merkitä eri tavalla kuin varsinaiset viikkovapaat (4 kahdessa viikossa). Muutos selkeyttää katkenneen jakson ylitöiden laskentaa, silloin kun jaksossa on normaalien viikkovapaiden lisäksi tasoittumisvapaita.

Ympäristöhuoltoalan kuljetusyrityksissä selvitetään paikallisesti, miten työntekijä saisi arvion työvuoronsa päättymisestä silloin, kun päättymisaikoja ei ole mahdollista merkitä työvuoroluetteloon. Työehtosopimukseen lisättiin määräys, jolla pyritään vahvistamaan aiempaan työehtosopimuksen määräystä, jossa suositellaan merkitsemään työajan päättymisaika työvuoroluetteloon.

Säiliöautoliikenteeseen uusi palkkaporras

Säiliöautoliikenteen palkkataulukkoon tulee uusi kokemusvuosiporras, joka edellyttää 22 vuoden työkokemusta. Lisäksi pätevyyspalkkiot muuttuvat palkkataulukoissa ammatissa oloajaksi.

Säiliöautoalan (ei koske öljytuotealaa) suurjuhlapyhien korvauksena työssä oleville maksetaan 200 %:lla korotettu palkka, mihin sisältyy sunnuntaityökorvaus. Suurjuhlapyhäkorvaus muuttuu siten, että korvausta maksetaan jatkossa vain itse suurjuhlapyhäpäivän ajalta. Suurjuhlapyhälistalta poistui kokonaan helluntai, jolta pitää kuitenkin jatkossa maksaa sunnuntaityökorvaus 100 %.

Työehtosopimukseen (ei koske säiliöautoalaa) tuli muutoksia työvuoroluettelon laatimisesta. Katkeamattomassa kolmivuorotyössä työvuoroluettelo laaditaan kalenterivuoden ajaksi. Jatkossa työnantajalla ei tarvitse olla pakottavaa syytä työvuoroluettelon muuttamiseen, mutta vapaapäivien osalta muutosta ei voi tehdä ilman työntekijän suostumusta.

Työryhmätyönä tarkastellaan, mitkä työehtosopimuksen määräykset koskettavat ainoastaan säiliöautoliikennettä ja mitkä öljytuotetta. Virallinen työehtosopimus säilyy edelleen yhtenä sopimuksena. Työnantajapuolen voimakas tahtotila on, että jatkossa tehtäisiin kaksi eri työehtosopimusta.

Terminaalialan kysymyksiä työryhmiin

Terminaalialan sopimuksessa ruokarahan suuruus on 6.3.2023 alkaen 12,00 €. Ruokarahan suuruutta tarkistetaan 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Terminaalialan työryhmätyönä pyritään ratkomaan alan soveltamisalasta syntyneitä erimielisyyksiä työnantajaliiton kanssa 31.10.2023 mennessä. Työryhmä selvittää tilannetta ja laatii yhteisen yhteenvedon, joka voi toimia työehtosopimuksen uudistamisen pohjana seuraavalla neuvottelukierroksella vuonna 2025. Jos yhteiseen yhteenvetoon ei ole mahdollisuutta, osapuolet voivat laatia erilliset yhteenvedot.

Lisäksi sovintoesityksessä edellytetään Schenker Oy ja Vähälä Logistics konsernissa paikallisia osapuolia ratkaisemaan yrityksen terminaaleissa ja varastoissa noudatettavat työehtosopimukset. Sovintoesityksessä ei mainita mitä tapahtuu, jos paikalliset osapuolet eivät pysty asiaa ratkaisemaan. AKT:n tulkinnan mukaan tällöin asia siirtyy soveltamisalaa selventävän työryhmän selvitystyön alaiseksi.

Koko autoliikennealaa pohditaan myös työryhmätyönä

Säiliöauto- ja öljytuotealalle, kuorma-autopuolelle, terminaalialalle perustettujen työryhmien tarkoitus on selvittää keinoja oppisopimusoppilaiden ja nuorten saamiseksi alalle.

Valtakunnansovittelijan näkemyksestä Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Öljytuote ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry perustavat työryhmän kehittämään koko alaa. Työryhmän tarkoituksena on sopimuskauden aikana tarkastella kuljetustoimialojen muuttuvia työtehtäviä, uusia osaamistarpeita, työskentelytapojen muutoksia ja uusia työn tekemisen muotoja. Vihreä siirtymä, toimialarajojen hämärtyminen, asiakastarpeiden muutokset, digitalisaatio, automaatio, robotiikka, tekoäly ja sääntely muokkaavat alaa. Tavoite on yhteinen tilannekuva ja toimintamalli, jolla parannetaan yhdessä kuljetusalojen vetovoimaisuutta erityisesti nuorten keskuudessa.

Linja-autoalan sopimuksissa useita tekstimääräyksiä

Linja-autoalan työehtosopimukset solmittiin aikavälille 3.3.2023–31.1.2025 Linja-autoalan sopijaosapuolet sitoutuvat siihen, ettei tämän työehtosopimuksen soveltamispiiriin tehdä rinnakkaissopimuksia.

Linja-autoalan sopimukseen saatiin mahdollisuus paikallisella, molempien osapuolien hyväksymällä sopimuksella lyhentää koeluontoisesti työhönsidonnaisuusaikaa. Sopimuksessa on kaksi puolta: kun työhönsidonnaisuusaika lyhenee, vähennetään vastaavasti vuosityöajan lyhennysvapaita eli ns. pekkasia.

Lähi- ja paikallisliikenteen saatiin myös lauantailisä, jota maksetaan arkilauantaina klo 15.00-18.00 välisenä aikana tehdyiltä työtunneilta 10 % työntekijän taulukkopalkasta. Lisää ei kuitenkaan makseta samaan aikaan vapaapäivätyölisän tai muun olosuhdelisän kanssa.

Matkatoimistoja koskevan työehtosopimuksen neuvottelut ovat alkaneet.

Vapaapäiväkäytäntöihin tuli muutoksia sen suhteen, mikä voidaan merkitä suoraan työvuoroihin ja mistä pitää erikseen sopia.

Turun kunnallisen sopimusliikenteen linja-autonkuljettajia koskeva palkkaliite laajeni koskemaan suurempaa aluetta, mikäli uusia kuntia liittyy liikennöintialueeseen.

Myös linja-autopuolelle tuli työryhmiä kehittämään nuorten ja opiskelijoiden asemaa ja alan yleistä kehitystä. Kolmas ryhmä ns. sosiaalitilaryhmä on merkittävin. Sen tarkoitus on selvittää, miten paikallisliikenteen työntekijöitä koskevia vessaongelmia tai sosiaalitilaongelmia ratkaistaisiin.

Linja-autoasemien sopimuksessa vapaapäivämääritelmiä

Linja-autoasemien työehtosopimuksen tekstimuutoksella määriteltiin, että vapaapäivä on kalenterivuorokausi ellei vapaapäivä ole ennen tai jälkeen yötyövuoron, jolloin vapaapäivänä voidaan käyttää 24 tunnin pituista ajanjaksoa. Työntekijälle on kalenterikuukauden aikana järjestettävä ainakin yksi vapaa viikonvaihde. Osa-aikaisen työntekijän kanssa tästä voidaan sopia toisin.

Vapaapäiviä ovat sopimuksen mukaan nyt juhannusaaton ja jouluaaton kalenterivuorokaudet eli aiemman pääsiäislauantain tilalle vapaapäiväksi vaihdettiin jouluaatto.

Palvelusvuosimääräyksiin tehtiin muutos, että myös varastotyössä kertynyt kokemus huomioidaan palvelusaikaa laskettaessa. Vuosilomapalkkojen ja lomaltapaluurahojen maksuajankohtia täsmennettiin.

Huoltokorjaamojen palkkaryhmään 6 täydennystä

Huoltokorjaamojen työehtosopimukseen saatiin täydennys siitä miten palkkaryhmään 6 pääsee. Ryhmä tarkoittaa vaativaa ammattityötä, joka edellyttää monipuolista erikoisammattiosaamista ja itsenäistä vaativien työkokonaisuuksien hallintaa. Palkkaryhmä on ollut jo vuodesta 2008 nyt työehtosopimukseen kirjattiin ne perusteet miten palkkaryhmä 6:een pääsee.

Tekstimuutos saatiin myös työkokemuksen määrään, jota kartuttaa jatkossa myös työskentelyaika muissa yrityksissä raskaan kaluston asentajana.

Huoltokorjaamoissa säännöllinen työaika ei voi vaihdella 8 tai 10 tunnin välillä kesken palkkakauden. 10 tunnin säännöllistä työaikaa käytettäessä on viikossa kolme vapaapäivää. Työaikateksteihin kirjattiin myös, että keskimääräistä työaikaa voi käyttää nyt kaikissa eri työvuoroissa, myös yövuorossa.

10 tunnin työajanlyhennysvapaita voidaan käyttää ainoastaan niillä työntekijöillä, jotka tekevät 10 tunnin säännöllistä työaikaa. Vajaita, alle 8 tunnin vapaapäiviä, voidaan antaa tunteina/minuutteina vain siinä tapauksessa, että työajanlyhennyskertymä on alle 8 tuntia.

Edit: Tekstiä täsmennetty palkkaryhmän 6 osalta.

Artikkeli on julkaistu lehdessä 3/2023.