Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle
Aihe: Juristic Park

Epäasiallinen kohtelu työpaikalla – työntekijän valikoituminen irtisanottavaksi

Julkaistu

Sara Seppänen

Vastaava lakimies

Tämän tästä syntyy tilanne, jossa työantajalle syntyy peruste vähentää työvoimaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Linja-autoalalla työvoiman vähentämiseen johtanut tilanne voi syntyä, kun liikennöintivuoroja joudutaan karsimaan erilaisten palveluiden kilpailuttamiseen liittyvien menettelyiden seurauksena.

Työnantajan on kuitenkin työvoimaa vähentäessään noudatettava työnantajaa velvoittavaa työehtosopimusta ja muuta työlainsäädäntöä. Autoliikenteen sopimusaloilla työvoimaa vähennettäessä on noudatettava autoliikenteen yleisissä sopimuksissa sovittua työvoiman vähentämisjärjestystä. Lisäksi irtisanottavaksi valikoituminen ei saa tapahtua syrjivin perustein. Muutoin työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus valita irtisanottavat työntekijät.

Vähentämisjärjestyksen mukaan viimeiseksi irtisanottavien listalle voivat valikoitua osan työkyvystään työnantajan palveluksessa menettäneet ja yhtiölle tärkeät työntekijät. Tämän lisäksi työnantaja voi kiinnittää huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrään. Syrjivät perusteet taas usein liittyvät työntekijän ikään, terveydentilaan tai sukupuoleen.

AKT AVUSTI JÄSENTÄÄN tilanteessa, jossa tämä kymmenen vuotta linja-autonkuljettajana työskenneltyään valikoitui irtisanottavaksi häneen kohdistuneen väitetyn negatiivisen asiakaspalautteen ja hänelle väitetysti sattuneiden liikennevahinkojen johdosta. Ennen työpaikkansa menetystä jäsen oli kärsinyt työnantajansa epäasiallisesta kohtelusta siinä määrin, että oli tehnyt työsuojeluviranomaisille valvontapyynnön. Valvontapyynnöstä liikkeelle lähtenyt tutkinta olikin johtanut tuomioon, jonka mukaan työnantaja oli menettelyllään syyllistynyt työsuojelurikokseen.

Työsuojeluasian käsittelyn ja pitkän sairasloman jälkeen jäsen oli palannut työtehtäviinsä osittain työkykyisenä. Yhtiö irtisanoi jäsenen noin kaksi viikkoa työhön paluun jälkeen. Perustellessaan irtisanottavaksi valikoitumista työnantaja vetosi siihen, että irtisanottaviksi oli valittu eniten negatiivista asiakaspalautetta saaneet ja erilaisia vahinkoja aiheuttaneet työntekijät. Oikeudenkäynnissä työnantaja kykeni esittämään valikoitumisen perusteista vain henkilötodistelua, vaikka yhtiö väittämänsä mukaan piti yllä rekisteriä, johon negatiivinen asiakaspalaute tai aiheutuneet vahingot kirjattiin. Osa jäsenemme syyksi esitetyistä vahingoista oli sattunut jonkun muun kuljettajan työvuoron aikana tai liittyivät auton toimintaan sinänsä. Näyttöä arvioidessaan oikeus näin ollen katsoi, että vain vahingot jotka jäsenemme itse olit myöntänyt, tuli laskea hänen lukuunsa. Työnantajan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että jäsenemme olisi aiheuttanut enemmän vahinkoja kuin muut työntekijät. Olosuhteet kokonaisuutena huomioiden oikeus tuomitsi työnantajan maksamaan 16 kuukauden palkkaa vastaavan päättämiskorvauksen lisäksi tuntuvasti yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä, kaikkiaan 15 000 euroa.